El Consell Insular d’Eivissa incorpora les varietats tradicionals de vinya local en un projecte de recuperació sanitària i valoració enològica

By 11 November, 2018Uncategorized @ca

El departament de Medi Ambient i Medi Rural i Marí del Consell d’Eivissa s’ha incorporat a un projecte finançat pel Govern Balear i el FOGAIBA (Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears ) per impulsar la recuperació sanitària i la valoració enològica de varietats tradicionals de vinya local.

L’objectiu d’aquest projecte és la caracterització molecular de varietats minoritàries, l’estudi del seu estat sanitari, caracteritzar el comportament agronòmic de les esmentades varietats i el seu potencial enològic. L’estudi estarà liderat per la doctora Josefina Bota i es durà a terme a l’INAGEA (Instituto de Investigaciones Agroambientales y de Economía del Agua).

Aquest projecte suposa una continuïtat de la feina realitzada a la finca experimental de Can Marines els anys 2013 i 2014 on, fruit de la prospecció realitzada pel Grup d’Acció Local per al Desenvolupament Rural d’Eivissa i Formentera, es va crear una col·lecció de varietats locals de vinya d’Eivissa i Formentera.

Per establir la identitat genètica real de les varietats, l’any 2016, per part del Consell Insular d’Eivissa es varen remetre a l’Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino depenent del CSIC a Logroño, un total de 24 mostres obtingudes a la col·lecció de la finca experimental així com noves accessions detectades pel tècnic del Consell Insular d’Eivissa. Els resultats de la caracterització molecular va mostrar l’existència de 8 accessions genèticament no identificades prèviament, i una més no registrada però coincident amb una varietat minoritària de Menorca. Per tant s’han localitzat a Eivissa un conjunt de varietats úniques, entre elles diverses varietats antigues de fer vi, que constitueixen un llegat patrimonial que és necessari conservar i avaluar la viabilitat de la seua recuperació.

El conreu de la vinya és molt antic a l’illa d’Eivissa, introduït ja pels fenicis, i actualment la Indicació Geogràfica Protegida Eivissa/Ibiza permet les varietats negres monestrell, ull de llebre, merlot, cabernet sauvignon i sirà i les varietats blanques macabeu, chardonnay, moscatell d’Alexandria, moscatell de gra menut, parellada i malvasia. De totes elles, les tradicionalment emprades eren les varietats monestrell i malvasia, coneguda a Eivissa com a Grec en record al seu origen.

Leave a Reply